Training Advies Coaching Mediation | Morpho |

Morpho opleidings- en organisatieadvies

Zoals gezegd stelt Morpho de context waarin opleidings- en/of verandervragen ontstaan centraal. Een trainingsvraag komt bijvoorbeeld niet uit de lucht vallen. Rondom een vraag die zich richt op het voorkomen en hanteren van agressie is het  zaak om ook de werkprocessen en de gespreksprotocollen onder de loep te nemen of te (her)ontwikkelen. Ook de juridische randvoorwaarden en eisen van de arbeidsinspectie spelen daarbij een belangrijke rol.

Morpho biedt haar opdrachtgevers graag procesgerichte totaaloplossingen voor specifieke opleidings- en verandervragen. Trainen en opleiden vormen slechts een gedeelte van zo’n totaaloplossing;  strategisch opleidingsadvies houdt meer in. Doormiddel van een opleidingsanalyse kunnen coachingsindicaties van medewerkers in beeld worden gebracht. Executive coaching kan een goede manier zijn om leidinggevenden handvatten te bieden om draagvlak voor veranderingen te creëren en deze te laten slagen.Maar Morpho doet meer, zoals:


-    Het uitvoeren van assessments, gericht op instroom, doorstroom en/of uitstroom
-    Het uitvoeren van cultuurworkshops als opmaat naar interne opleidingsprogramma’s
-    Het implementeren van competentiemanagement     
-    Het uitvoeren van een opleidingsanalyse
-    Het implementeren van verzuim- en reïntegratiemanagement
-    Het implementeren van agressiemanagement
-    Het begeleiden van organisaties bij visie- en strategieontwikkeling


Meer weten over een opleidings- of organisatieadvies op maat voor uw onderneming?  stuur ons een email!