Training Advies Coaching Mediation | Morpho |

Morpho coaching: the art of questioning


Professionals hebben soms steun nodig bij hun zoektocht naar oplossingen van vraagstukken of problemen. Professionele support die kan verduidelijken wat de meest praktische en adequate manier is om met die problemen of vraagstukken om te gaan. Soms zijn er conflicten in het spel, of diepere loopbaanvragen met een meer emotionele component, die de vitaliteit kunnen raken en allerlei gevoelens van onlust en onbehagen met zich mee kunnen brengen.

Een goede coach luistert, ontsluit aanwezige kennis, spiegelt, denkt mee en daagt uit. Zo worden mensen in hun ontwikkeling gestimuleerd op een wijze die zij zelf aangeven en kunnen onderschrijven. Deze ontwikkeling kan zich op gedrags- of overtuigingsniveau bevinden; beiden komen ter sprake in het coachingstraject. Al doende worden nieuwe doelen gesteld waaraan de gecoachte professional met vernieuwde energie kan en wil voldoen. Deze doelen worden vooraf vastgelegd in een coachingscontract. Soms gaat, ter wille van de effectiviteit, aan een coachingstraject een assessment of competentiemeting vooraf. Morpho coaches zijn gekwalificeerd, ervaren, inspirerend en betrokken en hebben jarenlange praktijkervaring.

Meer weten over Morpho coachingstrajecten op individueel of teamniveau? neem contact op!