Training Advies Coaching Mediation | Morpho |

Morpho mediation: wederzijdse belangen dieper verstaan


Conflicten zijn van alle dag en zullen zich altijd voordoen binnen samenwerkingsprocessen. We spreken van een conflict wanneer professionele en/of emotionele belangen en doelen met elkaar in strijd raken. Conflictescalatie kost veel tijd, geld en energie en leidt soms tot oplossingen ‘boven de strijdende partijen’, zoals rechtsgang, die vaak slechts compromissen onder druk oplevert. Mediation daarentegen is een conflictbemiddelende strategie ‘tussen de strijdende partijen’, die in de praktijk keer op keer zeer succesvol verloopt. Het wordt ook wel de strategie van de ‘open vuist’ genoemd, refererend aan de kracht van inlevingsvermogen als wapen.

Morpho mediators stellen partijen in staat om conflicten te beslechten door bruggen te slaan; bruggen die zich richten op het creëren van begrip voor de wederzijdse belangen. Neutraliteit, scherpte en integriteit zijn voor de rol van de mediator als bemiddelende partij van het grootste belang. Wanneer het partijen lukt om gezamenlijk op zoek te gaan en oplossingen te vinden voor belangentegenstellingen, dan heeft dat voor alle betrokkenen bovendien een zeer grote meerwaarde; er is rust in de organisatie, mensen werken weer mee in plaats van tegen en er is niet zelden een bron van ziekteverzuim minder. Bovendien scheelt een mediationproces aanzienlijk in tijd, energie en kosten. Een mediationproces verloopt volgens een vast patroon van afspraken die vooraf door partijen worden vastgelegd in een mediationcontract. Morpho mediators zijn integer, ervaren en betrokken en hebben jarenlange praktijkervaring.

Meer weten over Morpho mediation? neem contact op!