Training Advies Coaching Mediation | Morpho |

Wie zijn wij

Morpho is een slagvaardig en flexibel bureau voor training, organisatieontwikkeling, coaching en mediation. Wij faciliteren oplossingen in plaats van ze aan te dragen. Daarbij proberen we altijd zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de unieke omgevingsfactoren van organisaties en de waardevolle professionals die er werken. De natuurlijke kracht van communicatie vormt daarbij steeds het vertrekpunt. Morpho maakt gebruik van integere, gekwalificeerde en inspirerende opleiders , trainers, adviseurs en mediators. Experts die kunnen bogen op jarenlange praktijkervaring en die de ontwikkelingen binnen het organisatieadviesveld voortdurend volgen. Morpho gaat met haar opdrachtgevers graag langdurige, procesgerichte relaties aan en doet dat met veel succes. Belangrijke opdrachtgevers zijn gemeenten, overheidsinstellingen, (jeugd)zorginstellingen en verschillende grotere commerciële bedrijven.

Van project naar proces

Morpho handelt procesgericht in plaats van projectgericht. Daar bedoelen we mee dat  de context waarbinnen een opleidings- of adviesvraag ontstaat altijd het vertrekpunt moet zijn om tot de beste oplossingen te kunnen komen. Morpho heeft daarom zowel oog voor de harde als de zachte kant van de organisatie; voor zowel de bedrijfsstrategie en -missie als de personele behoeften.  Aandacht voor de professionals staat  voor ons voorop. Wat beweegt ze, wat inspireert ze, wat weerhoudt ze van verandering. Wanneer kan vertrouwen groeien of wordt het geschaad en welke factoren hebben daar invloed op. Morpho spiegelt, spreekt aan op verantwoordelijkheden en stuurt aan op oplossingen en resultaten waarin een ieder zich gehoord voelt en kan vinden. Morpho ontwikkelt leerwegen voor medewerkers, ontsluit aanwezige kennis en plant opleidingsbomen, met oog en respect voor de organisatiedoelen en het aanwezige talent.


Meer informatie: stuur ons een email!